Алдо Милохниќ

Истражувач

Мировен институт за општествени и политички студии во Љубљана
Биографија

Др Алдо Милохниќ  докторирал социологија на културата. Како истражувач на Mировниот институт за општествени и политички студии  во Љубљана, работи на истражувачки проекти во областа на социологијата на културата и културната политика.

Уредник е на серијата книги Политика, како и на бројни посебни прашања во списанијата за култура, коавтор е на неколку антологии текстови и автор е на книгата Teoрии на современиот театар и перформанси. Неговите текстови објавени се во бројни списанија.

Публикации и референци

Публикации & референци можете да ја најдете тука.


  • Емаил адреса: aldo.milohnic@mirovni-institut.si
  • Канцеларија: Ljubljana, Slovenia
  • Истражувачки интереси:
    социологија на културата, културна политика, епистемологија на општествените науки
Конзорциум