Игор Вецовски, Маг.

вонреден професор

Факултет за драмски уметности во Скопје, Универзитет "Св. Кирил и Методиј"

  • Емаил адреса: ivecovski@yahoo.com
  • Канцеларија: Skopje, Macedonia
  • Истражувачки интереси:
    продукција, менаџмент во културата
Конзорциум