Konferencija Unite4Heritage: Cultural Diversity and Attack. Protecting Heritage for Peace

Aktuelno | 22.05.2016. 00:00


Intenzitet i broj napada na kulturnu baštinu je znatno povećan u poslednjih nekoliko godina. Progon pojedinaca iz kulturnih ili verskih razloga, u kombinaciji sa sistematskim uništavanjem njihovog kulturnog nasleđa, označio je pojavu kulturnog čišćenja koje je bez presedana u novijoj istoriji. Zaštita kulturne raznolikosti može da doprinese vraćanju socijalne kohezije i otvaranju perspektive za rešavanje krize, posebno u dugotrajnim konfliktnim situacijama. Poštovanje kulturnih različitosti je takođe od suštinskog značaja za pomirenje i kreiranje nacionalnog dijaloga.

Konferenciju organizuje UNESKO u saradnji sa Evropskom unijom i uz podršku Vlade Flandrije. Konferencija će se održati u Briselu, Belgija, 9. - 10. juna 2016.

Program će obuhvatiti sledeće teme: kulturnu diplomatiju, zaštitu kulturnih prava u vremenu dugotrajne krize, kulturu i umetnost za dijalog, rešavanje konflikata i stabilizacija, kultura za oporavak i rehabilitaciju, sprovođenje zakona za zaštitu kulturnih dobara.

Više informacija na engleskoj verziji platforme.

 


Konzorcijum