Marijana Cvetković, mr

predavač

Univerzitet umetnosti u Beogradu
Biografija

Mr Marijana Cvetković je diplomirala istoriju umetnosti u Beogradu. Završila je postdiplomske studije menadžmenta u kulturi i kulturne politke u Beogradu i Lionu. Trenutno je doktorant na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (u oblasti muzejskog menadžmenta).

Inicirala je i realizovala različite programe i projekte u oblasti kutlurne politike, međunarodne i balkanske saradnje, savremenog plesa, vizuelnih umetnosti i muzeja.

Osnivačica je Stanice Servisa za savremeni ples i Nomad Dance Academy, balkanske platforme za razvoj savremenog plesa i savremenih izvođačkih umetnosti. Aktivistkinja je nezavisne kulturne scene Beograda i Srbije.

Marijana Cvetković je predavačica na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (UNESKO katedra za kulturnu politiku i menadžment i MAIPR - Međunarodno istraživanje izvođačkih umetnosti).


  • Email adresa: marijana.cvetkovic@gmail.com
  • Kancelarija: Belgrade, Serbia
  • Interesovanja:
    muzejski menadžment, menadžment u kulturi, savremeni ples
  • Kursevi:
    Kustoske prakse
    Menadžment kulturnog nasleđa
Konzorcijum