Mirko Petrić

predavatelj

Univerza v Zadru
Biografija

Mag. Mirko Petrić  predava Teorijo medijev in kulture ter Metode na Katedri za sociologijo Univerze v Zadru.


Njegovo zanimanje za kulturno politiko in civilno družbo ima tako teoretični, kot tudi praktični značaj.

Tekom zadnjega desetletja je raziskoval različne teme v zvezi s sodobnimi urbanimi kulturami in se je zavzemal za večjo udeleženost javnosti pri urbanem načrtovanju.

 


  • Pisarna: Zadar, Croatia
  • Raziskovalni interesi:
    teorije medijev in kulture
Konzorcij