Mirko Petrić

predavač

Univerzitet u Zadru
Biografija

Mr Mirko Petrić predaje teorije medija i kulture i metode na Katedri za sociologiju Univerziteta u Zadru.


Njegovo interesovanje za kulturnu politiku i civilno društvo je kako teorijskog, tako i praktičnog karaktera.

Tokom poslednje decenije, on je istraživao različite teme u vezi sa savremenim urbanim kulturama i zalagao se za veće učešće javnosti u urbanom planiranju.


  • Kancelarija: Zadar, Croatia
  • Interesovanja:
    teorije medija i kulture
  • Kursevi:
    Teorije medija i kulture
    Metodologija
Konzorcijum