Мирко Петриќ

предавач

Универзитет во Задар
Биографија

Мр Мирко Петриќ предава теории на медиуми и култури и методи на Катедрата за социологија на Универзитетот во Задар.


Неговиот интерес за културна политика и граѓанското општество има како теоретски, така и практичен карактер.

Во изминатава деценија, истражувал разни теми во врска со современите урбани култури се залага за поголемо учество на јавноста во урбаното планирање.


  • Канцеларија: Zadar, Croatia
  • Истражувачки интереси:
    теории на медиуми и култури
Конзорциум