Srđan Vukadinović

redni profesor

Akademija za dramske umetnosti,Univerza v Tuzli
Biografija

Dr. Srđan Vukadinović je diplomiral na petih fakultetah, in sicer:

1) Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu  – Skupina za organizacijo scenskih in kulturno – umetniških dejavnosti;

2) Fakulteti za politične vede v Sarajevu, Oddelek za politične vede;

3) Kulturološki fakulteti na Cetinju, Oddelek za konzervacijo in restavracijo.

4) Učiteljska fakulteta v Nikšiću, Oddelek za likovno vzgojo.

5) Učiteljska fakulteta (danes Filozofska fakulteta) v Nikšiću, Oddelek za marksizem (danes sociologija in filozofija).

Diplomiral je tudi na Novinarski šoli Jugoslovanskega inštituta za novinarstvo v Beogradu.

Magistriral je na Fakulteti za politične vede v Beogradu, z nalogo s področja politikologije, z naslovom “Transformacija partijskega in političnega sistema”.

Končal je še drugi podiplomski študij iz zgodovine kulture – Oddelek za teatrologijo na Meduniverzitetnem centru v Dubrovniku, leta 1988.

Svojo prvo doktorsko disertacijo z naslovom ''Stratifikacija črnogorske družbe in kvaliteta življenja konec osemdesetih letih 20. stoletja'' je Vukadinović zagovarjal na Filozofski fakulteti v Beogradu leta 1997 in s tem pridobil znanstveni naziv doktor socioloških ved.

Drugo doktorsko disertacijo z naslovom “Sodobno nacionalno gledališče v drugi polovici 20. stoletja” je Srđan Vukadinović zagovarjal na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu leta 2009, in s tem pridobil znanstveni naziv doktor znanosti s področja dramskih umetnosti.

Direktor je Centra za družbene raziskave v Podgorici (Črna gora).

Direktor je Inštituta za teatrologijo v Podgorici (Črna gora).


  • Email naslov: srdjan.vukadinovic@untz.ba
  • Pisarna: Tuzla, Bosnia and Herzegovina
  • Raziskovalni interesi:
    obča sociologija, sociologija umetnosti
Konzorcij