Srđan Vukadinović

redovni profesor

Akademija dramskih umjetnosti, Univerzitet u Tuzli
Biografija

Dr Srdjan Vukadinović je rodjen 1956. godine u Titogradu (danas Podgorica), gdje je  završio Osnovnu školu i Gimnaziju.

Diplomirao je na 5 fakulteta, i to:

1) Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu  – Grupa za organizaciju scenskih i kulturno – umjetničkih djelatnosti;

2) Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Odsjek za političke nauke;

3) Kulturološkom fakultetu na Cetinju – Odsjek za konzervaciju i restauraciju.

4) Nastavničkom fakultetu u Nikšiću – Odsjek za likovno vaspitanje.

5)  Nastavničkom fakultetu (danas Filozofski fakultet) u Nikšiću, Odsjek za marksizam (danas sociologija i filozofija).

Takodje, diplomirao je i na Novinarskoj školi Jugoslovenskog instituta za novinarstvo u Beogradu.

Magistrirao je na  Fakultetu političkih nauka u Beogradu, sa radom iz oblasti politikologije čiji je naslov teme bio “Transformacija partijskog i političkog sistema”.

Završio je i drugi postdiplomski studij iz istorije kulture – Odsjek za teatrologiju na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, 1988.godine.

Svoju prvu doktorsku disertaciju Vukadinović je odbranio na  Filozofskom fakultetu u Beogradu 1997. godine, a naslov disertacije bio je: »Stratifikacija crnogorskog društva i kvalitet života krajem 80-ih godina XX vijeka«, sa čime je stekao naučni stepen doktora socioloških nauka.

Drugu doktorsku disertaciju pod naslovom “Savremeno nacionalno pozorište u drugoj polovini XX vijeka”  Srdjan Vukadinović je odbranio na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2009.godine, sa čime je stekao naučni stepen doktora nauka o dramskim umjetnostima.

Profesionalno iskustvo

U profesionalnom radnom angažovanju, pored ostalih, Srdjan Vukadinović je obavljao  i sljedeće poslove: radio je na Televiziji Titograd, bio je predsjednik Opštinske konferencije SSO Titograd i član Predsjedništva Republičke konferencije SSO Crne Gore, radio je u  Centru za marksističko i društveno-ekonomsko obrazovanje »Milun Božović«, obavljao je funkciju  direktora Doma omladine »Budo Tomović« u Titogradu/Podgorici, bio je direktor Festivala jugoslovenskog alternativnog teatra u Podgorici, obavljao je i funkciju direktora Festivala jugoslovenskog animiranog filma u Podgorici, godinu dana je bio na mjestu direktora Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici. Za to vrijeme biran je za saradnika i asistenta na Univerzitetu Crne Gore (na Pravnom i Filozofskom fakultetu).

Srdjan Vukadinović je predavao i predaje na brojnim univerzitetima u Podgorici, Tuzli, Novom Pazaru, Bihaću, Prištini, Istanbulu.

Direktor je Centra za društvena istraživanja u Podgorici (Crna Gora).

Direktor je Instituta za teatrologiju u Podgorici (Crna Gora).

U akademskoj zajednici nalazio se ili se još uvijek nalazi na funkcijama: prodekana Fakulteta, člana Senata Univerziteta, Komisije za izdavačku djelatnost, Bolonja tima, i dr.

Publikacije & reference

Kada su u pitanju samostalne publikacije Srdjan Vukadinović je objavio ukupno

56 samostalnih publikacija, i to po strukturi:

a) 13 knjiga,

b)  6 udžbenika, hrestomatija i priručnika,

c)  30 monografija;

d)  5 monografija na stranim jezicima, i

e)  2 monografije kao WEB izdanja.

 

 Detaljnu bibliografiju možete pronaći ovde.


 • Email adresa: srdjan.vukadinovic@untz.ba
 • Kancelarija: Tuzla, Bosnia and Herzegovina
 • Interesovanja:
  opšta sociologija, sociologija umetnosti
 • Kursevi:
  Sociologija umjetnosti
  Pozorišna produkcija
  Južnoslovensko pozorište i drama
  Opšta sociologija
  Metodologija socioloških istraživanja    
Konzorcijum