Сърджан Вукадинович

редовен професор

Академия за театрално и филмово изкуство, Университет в Тузла
Биография

Д-р Сърджан Вукадинович е дипломирал в 5 факултета, при това:

1) Факултета за театрално и филмово изкуство в Белград – Група за организация на сценичните и културно-творческите дейности;

2) Факултета за политически науки в Сараево, Отделът за политически науки;

3) Факултетът за културология в Цетине – Отделът за консервация и реставрация;

4) Преподавателският факултет в Никшич – Отделът за изобразително възпитание;

5) Преподавателският факултет (понастоящем Философски факултет) в Никшич, Отделът за марксизъм (понастоящем  за социология и философия).

Също така е дипломирал  Журналистическата школа при Югославския институт за журналистика в Белград.

Магистърска дисертация е защитил във Факултета за политически науки в Белград, с дисертация  от областта на политикологията, със заглавие на темата  “Трансформацията на партийната и политическа система”

 

Завършил е и второ магистърско обучение от областта на история на културата – Отдел за театрология в Университетския център в Дубровник, 1988 година.

Първата си докторска дисертация Вукадинович е защитил във Филосовския факултет в Белград през 1997 година, а заглавието на дисертацията е »Стратификация на черногорското общество и качеството на живота в края на 80-те години на ХХ-век« и получил научната  титла “доктор на социологичските науки”.

Втората си докторска дисертация със заглавие “Съвременен национален театър през другата половина нва ХХ –и век” Сърджан Вукадинович защитава във Факултета за театрално и филмово изкуство в Белград през 2009 година, с което придобива научна степен “доктор на науките за театрално и филмово изкуство”.

Директор е на Центъра за обществени изследвания в Подгорица (Черна гора)

Директор е на Института за театрология в Подгорица (Черна гора)


  • Имейл адрес: srdjan.vukadinovic@untz.ba
  • Офис: Tuzla, Bosnia and Herzegovina
  • Търсене по интереси:
    обща социология, социология на изкуствата
Консорциум