Културна политика и мениджмънт (междукултурализъм и посредничество на Балканите)

Информация

Информации

Университетската програма – Културната политика и мениджмънта в културата (междукултурализъм и посредничество на Балканите) представляват програма със специфично професионални ориентации  в областта на мениджмънта  в културата и изкуството, културните политики, комуникации и медии.

Тази програма, която  се  осъществява на английски и френски език  се радва на международнен престиж и титлата UNESCO катедра. Заедно с акредитацията на френския университет Université Lyon 2 и подкрепата на други университети, професионални оргнизации и експерти от цяла Европа, програмата привлича студентите от балканските държави, но и сдтуденти от Европа и целия свят.

Специално внимание програмата обръща на въпросите и проблемите с комуникациите и културното сътрудничество между балаканските държави, както и идеята за културен плурализъм.

Тази програма е единствена възможност за взаимното упознаване и свързване с бъдещите създатели на културната политика и мениджърите на проектите за развитие и културните /творчески/ медийни институции и организации в Балканските страни.

Тяхната обща дейност и сътрудничество с професорите с международно реноме създават изключителни условия за постоянно развитие на учебната програма и процеса, както и за същественото промовиране и прилагане на принципите на културен плурализъм на Балканите.


Структура на студентската програма

Студентската програма се  реализира в периода на една учебна година, т.е.  в два семестъра като комбинация  от теоретична и практична работа. Взимайки под внимание, че целтта на програмата е образованието на бъдещи професионалисти в областта на културната политика и мениджмънта,  професионалния стаж е от изключително значение и е задължителен. Студентската програма завършва с изработване  и защита на магистърска работа. Обучението става на английски и френски език  (с консекутивен превод на английски език). Студентите, които не говорят френски език имат възможност безплатно да посещават курсовете по френски език.

След завършването на едногодишната студентска програма “Културната политика и мениджмънта” студентът получава 60 точки – ESPB и титлата магистър-мениджър за култура и медии (от страна на Университета за изкуствата в Белград) и Магистър 2 Développement de Projets Artistiques et Culturels Internationaux (oт страна на Университета в Лион2).

NB:Записването в Университета Лион 2 допълнително се плаща с (250 евро


Програмно ниво: магистър

Начин на следване: редовно следване

Продължителност на следването: една учебна година  или 2-а семестъра

Начало на учебната година: 1 октомври 2016 година

Край на учебната година: 30 септември 2017 година

Учебна такса за студенти от страната: 190.000 динара

Учебна такса за чуждестранни студенти: 2000 евро

 

Възможност за стипендия: Stipendija Dragan Klaić     


Допълнение:

Брошура на английски език.

Консорциум