Open Arts Foundation

Информация

Фондация “Отворени Изкуства” е учредена от Катрин и Веселина Сариеви през 2007 година в Пловдив като юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с не-стопанска цел. Фондацията е регистрирана в Централния регистър към Министерство на правосъдието.

Преди да бъде отделена в самостоятелна юридическа форма и регистрирана като фондация “Отворени Изкуства” между 2005 и 2007 година концепцията “отворени изкуства” беше програма за некомерсиална културна политика в дейността на Галерия Сариев. Под тази концепция беше иницииран най-мащабния ежегоден и проект на фондацията – Нощ на музеите и галериите – Пловдив през 2005 година.

През март 2010 година Фондация “Отворени Изкуства” започна изграждането на своя организационна структура, постоянен екип и офис в Пловдив на ул. Отец Паисий 36. Днес Фондация “Отворени Изкуства” е една от трите организации на създателите си заедно със Sariev Contemporary и artnewscafe, работещи за създаването и устойчивото развитие на модели и практики за подкрепа на българската съвременна култура.

Проектите и инициативите на Фондация “Отворени Изкуства” имат широка разпознаваемост, носители са на редица награди и са намерили последователи. Дейността на Фондация “Отворени Изкуства” през последните седем години е определяна като един от важните фактори за развитие и активизация на съвременния културен живот на Пловдив и с определено влияние в страната.

Фондация “Отворени Изкуства” развива дейност основно в Пловдив, с частични проекти в София.

ДЕЙНОСТИ

Дейността на Фондация Отворени Изкуства е насочена основно към създаването, разработването и продуцирането на собствени културни проекти.

Малка част от дейностите са свързани с партньорства, подкрепа и съ-продуциране на външни проекти.

В ежегодната програма на фондацията са заложени основно проекти и събития в програмите: Програма “Нощ на музеите и галериите”, Програма „Град и Култура“, “Образователна програма”.

 

ФИНАНСИРАНЕ

Проектите си Фондация Отворени Изкуства осъществява, чрез набиране на благотворителни активи, получаване на дарения от отделни граждани, търговски дружества, общински и държавни учреждения и фондове и чрез привличането на партньори.

 

ЕКИП

Базовият екип на Фондация Отворени Изкуства включва директор, мениджър финансии, маркетинг, главен координатор, офис асистент.

За осъществяване на дейностите по отделните проекти фондацията създава съответните временни работни групи от специалисти и консултанти, стажанти и доброволци.

 

КАРИЕРА

Фондация Отворени Изкуства периодично обявява кампании за специализирани позиции на стажанти и доброволци по настоящите и предстоящи проекти. Извън кампаниите целогодишно се приемат стажанти и доброволци за изследователски и оперативни дейности. Всички преминали периода на стаж и доброволни дейности, получават официални сертификати и документи.

Консорциум