Дарко Лукиќ

редовен професор

Академија за драмски уметности на Универзитет во Загреб
Биографија

Др Дарко Лукиќ, театролог и драмски писател, редовен професор на Академијата за драмски уметности на Универзитетот во Загреб. Предава и на докторските студии за литература, изведувачки уметности, филм и култура на Филозофскиот факултет во Загреб. Како гостувачки професор предава и на Академијата за драмски уметности во Тузла, БиХ.  Гостувал на бројни универзитети во странство (Велика Британија, САД, Италија, Шпанија, Бразил, Аргентина, Бугарија, Романија, Полска). Бил управник и уметнички директор на Театарот ИТД СЦ во Загреб (1998-2002), уметнички директор на Меѓународниот театарски фестивал за млади во Пула (1996-2001) селектор на Меѓународниот  фестивал на мали сцени во Риека (2002-2003).

Образование
Дарко Лукиќ докторирал наука за уметноста - театрологија на Филозофскиот факултет во Загреб 2005, магистрирал драматургија на Факултетот за драмски уметности на Универзитетот за уметности во Белград 1990, и дипломирал компаративна  книжевност, филозофија и театрологија на Филозоскиот факултет во Сараево 1985.
Стручно се усовршувал на Tisch School of the Arts, New York University во Њујорк 1997. као Фулбрајтов стипендист, потоа на European Academy for Culture and Management во Салзбург 1995. (каде што се стекнал со диплома по културен менаџмент), потоа на Institute for Theater Anthropology, University of Copenhagen 1998, и као резидентен драмски писател во Royal Court Theatre во Лондон 1996. Со стипендија на British Council, и Le Chartreuse, Авигнон, 1994. како стипендист на француското Министерство за култура.
Дипломирал e-learning course design нa ELA (E- learning академијa) во Загреб, тој е сертификуван тренер за наставници со диплома TQ  (Teaching Intelligence  - едукација за едукатори).

 


  • Емаил адреса: darko.lukic@zg.t-com.hr
  • Канцеларија: Zagreb, Croatia
  • Истражувачки интереси:
    Политика на образованието и културата, Сексуалност и репрезентација, Развој на публиката, Секојдневие и урбаните култури, Културна соработка и интеркултуралност
Конзорциум