Stipendije Vlade Francuske za školsku 2016/2017. godinu

  1. STIPENDIJE MASTER 2 pokrivaju troškove školarine i života u Francuskoj za 10 meseci. Izabrani studenti dobijaju status „stipendiste Francuske Vlade”.
  2. STIPENDIJE ZA DOKTORATE U KOMENTORSTVU – Na osnovu ugovora o komentorstvu između jednog univerziteta u Srbiji i jednog Univerziteta u Francuskoj student se upisuje na oba univerziteta i priprema doktorsku disertaciju u saradnji sa dva mentora.  Stipendija mu omogućava da naizmenično boravi u Srbiji i u Francuskoj u periodu od 3 uzastopne godine.
  3. STIPENDIJA "ENSBA"  - Ova stipendija dodeljuije se u okviru sporazuma o saradnji između Univerziteta umetnosti u Beogradu, Visoke škole likovnih umetnosti u Parizu (ENSBA) i Francuskog instituta u Srbiji. Pokriva troškove upisa, socijalnog osiguranja, troškove života u Parizu od 1. oktobra do 31. januara i omogućava dodatne pogodnosti za studije iz oblasti likovnih umetnosti (kupovina umetničkog pribora).
 
Krajnji rok za podnošenje kandidatura : 9. mart 2016.
 
Kontakt:
Francuski institut u Srbiji, Zmaj Jovina 11, Beograd
vesna.adamovic@institutfrancais.rs  
 
Detaljne informacije, uslovi i kriterijumi: http://www.institutfrancais.rs/srp/06b_1.html, http://www.serbie.campusfrance.org/node/114474
 

Prijava

Komentari

Morate se prijaviti u sistem da bi ostavili komentar.
 
Konzorcijum