VIŠNJA KISIĆ: NAJBOLJI MLADI ISTRAŽIVAČ IZ OBLASTI KULTURNE POLITIKE U EVROPI

Akademske | 08.11.2013. 00:00


Na desetogodišnjicu prestižne evropske nagrade za istraživanje iz oblasti kulturne politike - Cultural Policy Research Award (CPRA) - međunarodni žiri dodelio je nagradu od 10 000 eura i publikovanje istraživanja, Višnji Kisić, doktorantkinji Centra za muzeologiju i heritologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu i generalnom sekretaru Evropa Nostra Srbije.

Dodela nagrada održala se u Antverpenu (Belgija), u utorak 5. novembra 2013. godine, na ceremoniji otvaranja 21. godišnje konferencije ENCACTa – evropske mreže za istraživanje i edukaciju u kulturi i umetnosti.

Talentivani istraživači širom Evrope tokom proleća aplicirali su sa predlozima svojih istraživačkih projekata, a njih 6 izabrano je da u finalu pred žirijem i publikom predstavi svoje istraživanje - Nicolás Barbieri (Italija), Martha Mary Friel (Italija), Ana Gonçalves (Portugal), Višnja Kisic (Srbija), Arne Saeys (Belgija), i Loes Veldpaus (Holandija).

Istraživanje Višnje Kisić Upravljanje disonantnim nasleđem – obećanja i realnosti postojećih alatki kulturnih politika, proglašeno je za najbolje od strane međunarodnog žirija u sastavu: Lluís Bonet  (Univerzitet u Barseloni, Španija); Eleonora Belfiore (Univerzitet Vorik, Velika Britanija); Jacques Bonniel (Univerzitet Lion2, Francuska); Timo Cantell (Direkcija za urbanizam grada Helsinkija, Finska); Sanjin Dragojević (Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska); Mikhail Gnedovsky (Institut za kulturnu politiku, Rusija) i Therese Kaufmann (Centar za progresivna istraživanja iz oblasti kulturne politike, Austrija). 

Istraživanje Višnje Kisić se bavi kulturnim politikama vezanim za disonantno nasleđe – nasleđe kome različite grupe, države i akteri pripisuju konfliktna značenja i koje iz toga razloga postaje mehanizam za stvaranje konflikta, nerazumevanja i mržnje među ljudima. Istraživanje ima za cilj da evaluira koliko su efektne alatke kulturnih politika koje tvrde da upravo disonantno nasleđe koje stvara konflikte, može da igra ulogu platforme za izgradnju mira, pomirenja i razumevanja među zajednicama, a na primerima inicijativa iz jugoistočne Evrope.

CPRA nagradu pre 10 godina pokrenuli su Evropska kulturna fondacija i  Riksbankens Jubileumsfond kao podršku mladim istraživačima koji se bave primenjenim komparativnim istraživanjima iz oblasti kulturne politike u Evropi. Do sada je nagradu dobilo 10 talentovanih istraživača do 35 godina starosti za istraživanje tema relevantnih za kulturnu politiku na evropskom nivou. Pobednik dobija finansijsku podršku u vrednosti od 10,000 eura za rad na jednogodišnjem istraživanju koje zaključcima i preporukama treba da doprinese donosiocima odluka i stručnjacima koji su aktivni na polju kulture.

Višnju Kisić možete kontaktirati na email vikac986@gmail.com


Konzorcijum