PREDUZETNIŠTVO U KULTURI STUDIJA SLUČAJA MUZIČKOG FESTIVALA

Sažetak: Preduzetništvo u kulturi, kao pojava koju odlikuje preduzimljivost i inovativnost, ima izuzetno veliku ulogu u kulturnom razvoju, posebno lokalnih sredina, jer se većinа аktivnosti u kulturnoj sferi odvijа nа lokаlnom nivou. Zato je neophodno aktivno učešće lokalnih samouprava u preduzimanju mera za podsticaj preduzetništva u kulturi. Najbolji primer predstavlja muzički festival Exit, koji je najprofitabilnija investicija grada Novog Sada u poslednjih nekoliko godina. U prvom delu ovog rada dat je kratak prikaz različitih teorijskih pristupa proučavanju preduzetništva u kulturi. U drugom delu, rad istražuje transformaciju usled koje je Exit od kulturno-umetničkog događaja, organizovanog u znak protesta protiv režima, dolaskom promena, postao jedan od najboljih muzičkih festivala u svetu.
Ta transformacija je rezultat visoke koncentrisanosti na mogućnost stvaranja novih vrednosti, u skladu sa novim potrebama društva, i predstavlja pravi primer preduzetništva u kulturi. 

 

Ključne reči: preduzetništvo u kulturi, inovacija, kreativna imitacija, potrebe, kulturni razvoj


Komentari

Morate se prijaviti u sistem da bi ostavili komentar.
 
Konzorcijum