Hristina Mikić - Kulturne industrije i raznolikost kulturnih izraza u Srbiji

Stanje kulturnih industrija i raznolikost kulturnih izraza u Srbiji
Sažetak
Naša država je pristupila Unesko Koncenciji o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza 2009. godine pridružujući se tako grupi od 128 država koje su ovu konvenciju ratifikovale i koje su, u skladu sa sopstvenim kontekstom javnih politika i delovanja u kulturnom sektoru, inovirale mere negovanja i promocije raznolikosti kulturnih izraza i stvaralačkih snaga. Rad je koncipiran kao pledoaje u stanje raznolikosti kulturnih izraza u Srbiji i daje uvid u preduzete mere za njeno očuvanje i negovanje u ključnim oblastima primene Konvencije: javnim politikama, međunarodnoj saradnji i mobilnosti usluga i dobara kulturnih industrija i integraciji kulture u politike održivog razvoja. U prvom delu rada se razmatra raznolikost kulturnih izraza i savremeni koncepti upravljanja kulturnim industrijama iz perspektive međunarodnih bilaterarnih sporazuma koji u određenoj meri determinišu
vizuru javnih nacionalnih politika. Drugi deo rada posvećen je analizi tekućeg stanja raznolikosti izraza u kulturnim industrijama u Srbiji, dok se u poslednja dva dela rada daje uvid u mere javnih politika koje su usmerene na očuvanje i negovanje raznolikosti kulturnih izraza na međunarodnom nivou i kod nas.

Rezultati ovog istraživanja nastali su u okviru projekta “Kreativna Srbija“ koji implementira Grupa za kreativnu ekonomiju. U sklopu participativnog procesa izrade Nacionalnog izveštaja o raznolikosti kulturnih izraza i učešća Grupe za kreativnu ekonomiju u ovom procesu, pojedini delovi ovog istraživanja uključeni su u Nacionalni izveštaj o raznolikosti kulturnih izraza koje je Republika Srbija podnela Generalnom komitetu Unesko, aprila 2013. godine.


Komentari

Morate se prijaviti u sistem da bi ostavili komentar.
 
Konzorcijum