Novo izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja 2015

Vodič treba da doprinese boljoj informisanosti svih zainteresovanih strana i da pruži uvid u sredstva za realizaciju različitih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju organizacijama civilnog društva, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Vodič je pripremila organizacija Građanske inicijative, zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarijom za evropske integracije i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom.

 


Komentari

Morate se prijaviti u sistem da bi ostavili komentar.
 
Konzorcijum