Master radovi

Odabrane master radove UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu na engleskom jeziku možete pogledati na engleskoj verziji Platforme: https://www.culturalmanagement.ac.rs/en/research/ma-theses


Konzorcijum