Hazim Begagić

docent

Akademija dramskih umjetnosti, Univerzitet u Tuzli
Biografija

Dr Hazim Begagić je docent na odseku za multimedijalnu produkciju Univerziteta u Tuzli. Diplomirao je glumu 2002. godine na Akademiji dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) u Tuzli. Magistrirao je menadžment u kulturi na Univerzitetu u Sijeni (Italija) i evropske kulturne politike na zajedničkom studijskom programu Univerziteta u Sarajevu (BiH) i Univerziteta u Bolonji (Italija), a doktorirao na Univerzitetu u Zagrebu u oblasti savremene umetničke produkcije u uslovima društvene tranzicije.

Dobitnik je dve rektorove plakete za postignute uspehe tokom studija. Bio je stipendista Narodnog pozorišta u Tuzli, a do sada je igrao je u projektima tuzlanskih, sarajevskih, zeničkog i italijanskih teatara.

Boravio je na jednogodišnjoj studijskoj stručnoj specijalizaciji iz oblasti Arts Managamenta na Državnom univerzitetu Floride (Florida State University) u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kao spoljni saradnik predaje i na Studijskom odseku za Kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Kao voditelj i asistent produkcije na televiziji je realizovao veći broj projekata. Stalni je saradnik Federalne televizije BiH. Na Glasu Amerike (The Voice of America) u Washingtonu (SAD) obavio je stažiranje u sektorima radijske i televizijske produkcije.

Član je gradskog Saveta za kulturu Zenice i Foruma stakeholdera Univerziteta u Zenici. Ispred državne Agencije za razvoj visokog obrazovanja BiH angažovan je kao ekspert za eksterne evaluacije univerziteta u BiH.

Učestvovao je na brojnim seminarima, konferencijama, stručnim skupovima i radionicama u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Sloveniji, Italiji, Francuskoj, SAD, Nemačkoj i Rusiji. Dobitnik je priznanja za poseban doprinos razvoju menadžmenta u kulturi u BiH koje dodeljuje Evropsko udruženje menadžera BiH.

Od maja 2010. godine, Hazim Begagić je generalni direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a do sada je kao glavni producent radio na produkciji oko trideset projekata profesionalne pozorišne produkcije.


 • Email adresa: hazim.begagic@gmail.com
 • Kancelarija: Tuzla, Bosnia and Herzegovina
 • Interesovanja:
  menadžment u kulturi, kulturna politika i fenomeni savremene umetničke i kulturne produkcije
 • Kursevi:
  Menadžment u kulturi
  Kulturna politika  
  Pozorišna produkcija
Konzorcijum