Janko Ljumović

vanredni profesor

Fakultet dramskih umjetnosti, Cetinje
Biografija

Mr Janko Ljumović je vanredni profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju za predmete Pozorišna prodkucija i Radio produkcija, kao i predavač na poslijediplomskim studijama Menaždment u kulturi i Portfolio na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju.

Predstavnik je Crne Gore u Nadzornom komitetu za kulturu Savjeta Evrope u Strazburu, član Odbora direktora Fondacije za otvoreno društvo – predstavništvo Crna Gora, član Pozorišnog odbora NETA asocijacije, član Nacionalne komisije Crne Gore za saradnju sa UNESCO.

Učesnik je nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata iz oblasti kulture, poput Nacionalnog izvještaja kulturne politike Crne Gore (2003), „Creative Podgorica“, „Grad u parku“ i dr. 

Direktor je Crnogorskog narodnog pozorišta od aprila 2008.

Publikacije & reference
 1. Janko Ljumović: Kultura page, Nova knjiga, Podgorica, 2007. 135 p. ISBN 978-86-7470-046-4
 2. Janko Ljumović (ed.): Start-Up Creative Podgorica – Kreativne industrije Podgorice, British Council, Podgorica, 2005; 60 p.; ISBN 86-907231-0-2;
 3. Janko Ljumović, Svetlana Racanovic (ed.): Platforma za novo djelovanje kulture, Nansen dijalog centar, Podgorica, 2004; 56 p. COBISS.CG.ID. 8823056 (Platform for new activities of culture)
 4. Janko Ljumović (ed.): Grad u parku, Udruženje studenata Fakulteta dramskih umjetnosti, Cetinje, 2007; 60 p., ISBN 978-9940-9103-0-3. (City in park; Student Assciation of Faculty of Drama, Cetinje)
 5. Janko Ljumović: Produkcija značenja, Nova knjiga, Podgorica, 2011. 139 p. ISBN 978-86-7470-134/8 COBISS.CG-ID 18934032

 • Email adresa: kojan@t-com.me
 • Kancelarija: Cetinje, Montenegro
 • Interesovanja:
  produkcija, kulturna politika
 • Kursevi:
  Pozorišna produkcija, Fakultet dramskih umetnosti, Cetinje. 
  Radio produkcija, Fakultet dramskih umetnosti, Cetinje.
  Menadžment u kulturi, Fakultet likovnih umetnosti, Cetinje. 
   
Konzorcijum