Janko Ljumović

вонреден професор

Факултет за драмски уметности, Цетиње
Биографија

Mr Јанко Љумовиќ e вонреден професор на Факултетот за драмски уметности на Цетиње за предметите Театарска продукција и Радио продукција, како и предавач на постдипломските студии Менаџмент во културата и Портфолио на факултетот за ликовна уметност на Цетиње.

Претставник е на Црна Гора во Надзорниот Комитет за култура на Советот на Европа во Стразбур, член е на Одборот на директори на Фондацијата за отворено општество – претставништво Црна Гора, член е на Театарскиот одбор на NETA асоцијацијата, член е на Националната комисија на Црна Гора за соработка со UNESCO.

Учесник е во неколку национални и меѓународни проекти од областа на културата, како што се Националниот извештај за културната политика на Црна Гора (2003), „Creative Podgorica“, „Град во парк“  и др. 

Директор е на Црногорскиот народен театар од април 2008.


  • Емаил адреса: kojan@t-com.me
  • Канцеларија: Cetinje, Montenegro
  • Истражувачки интереси:
    продукција, културна политика
Конзорциум