Lana Rakanović

urednik

Regionalna platforma za kulturnu politiku i menadžment
Biografija

Lana Rakanović je urednik Regionalne platforme za kulturnu politiku i menadžment,suosnivač nevladine organizacije “ORUK”, i slobodni umetnik.

Diplomirala je keramiku u klasi profesora Velimira Vukićevića (2006), na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, i nakon toga završila master studije UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment (2012)

Od 2008. godine  u statusu je slobodnog umetnika, a član ULUPUDS-a od 2008. godine. Pored menadžmenta u kulturi, bavi se i izradom specijalnih efekata u okviru radionice za specijalne efekte “Mad Squirrel” od 2006. godine.

Kao istraživač, prisustvovala je i učestvovala na brojnim seminarima i konferencijama na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, u oblasti muzeologije, kulturnog turizma, kulturne politike, menadžmenta u kulturi, interkulturnog dijaloga, itd.

Njena istraživačka interesovanja usmerena su ka transformaciji muzeologije,  menadžmentu u kulturi ali i neformalnim teatrom kojim se i praktično bavi u okviru svoje nevladine organizacije. 


Konzorcijum