AcademLink

Informacije

Društvena mreža naučnih istraživača, znanstvenika i postdiplomaca Jugoistočne Evrope. Newsletter sadrži informacije o stipendijama, vestima iz akademske zajednice itd.

Na mreži su dostupne sledeće funkcionalnosti:

- povezivanje sa kolegama i na toj bazi formiranje liste kontakata

- dodavanje informacija o konferencijama, seminarima, kongresima i sl. u sekciji Događaji i pregled predstojećih i prethodnih događaja

- dodavanje naučnih radova i komentarisanje istih, u sekciji Dokumenti

- formiranje i učešće u radu Grupa, u kojima se raspravlja o svim relevantnim temama za naučno delovanje

- dodavanje Vesti koje mogu biti zabavne i informativne za članove mreže

i još puno drugih stvari koje možete otkriti korišćenjem AcademLinka.

Konzorcijum