Kulturni turizam

Informacije

Osnovana 1999. godine, na Univerzitetu Pariz I Panteon - Sorbona, (Francuska).

 

Oblasti / Discipline
Kultura, turizam i razvoj.

Ciljevi

  • Promocija kompletnog sistema istraživanja i obuke u oblasti kulturnog turizma i strategija održivog razvoja, odnosno, obezbeđivanje dugoročnog očuvanja lokalitet , učešće lokalnog stanovništva u projektima.
  • Doprines subregionalnoj, regionalnoj i međuregionalnoj saradnji na nivou međunarodno priznatih istraživača, profesora i nastavnog i istraživačkog univerzitetskog osoblja.


Institucije
Université de Paris I Panthéon - La Sorbonne

UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu
Kultura

Kontakt

Maria GRAVARI-BARBAS, rukovodilac

Konzorcijum