Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Informacije

~~Pročelnik: dr. sc. Vjeran Pavlaković, doc., e-mail: vpavlakovic@ffri.hr
Editor/urednik: Boris Ružić, mag. cult., telefon +385915765999, email: bruzic@ffri.hr
Tajnica Odsjeka: Odri Bradaschia, Telefon:  +3851265-692, e-mail: obradaschia@ffri.hr
Web stranica Odsjeka za kulturalne studije: http://www.ffri.hr/cultstud/
 
Osnovno o Odsjeku
Kulturalni studiji, kao akademsko polje, zaživjeli su sredinom dvadesetog stoljeća s ciljem izučavanja sveukupnosti manifestacija kulture, s naglaskom na one zanemarene i smještene na margini uobičajenog akademskog fokusa (popularna i posebice radnička kultura, rodni studiji i sl.). Kulturalni se studiji razvijaju u susretima s raznovrsnim humanističkim disciplinama šireći se kako u smjeru teorijskog istraživanja tako i u smjeru praktičnog djelovanja.
Kulturalni studiji se danas podučavaju na uglednim svjetskim sveučilištima i predstavljaju motor interdisciplinarnosti i kritičkog duha akademije, nezaobilazan u procesima preobrazbe akademskog establišmenta. Odsjek za kulturalne studije na Filozofskom fakultetu u Rijeci pokrenut je kao jednopredmetni studijski program 2004. godine, čime je postao prvi studij takve vrste u Hrvatskoj. Prostor razlikovanja od drugih jasno omeđenih akademskih disciplina nalazi se u njegovoj sposobnosti prelaženja spomenutih granica kritičkim i često antidisciplinarnim načinom sa svrhom angažiranog djelovanja u širokom polju kulture. Riječki kulturalni studiji svojevrstan su teorijski amalgam izveden iz specifičnih znanja i uvida antropologije, filmskih i medijskih studija, kulturalne povijesti, sociologije i teorije književnosti, koje studenti usvajaju na preddiplomskoj razini studija, dok je diplomski studij organiziran modularno kao specijalizacija u smjeru mediologije, interdisciplinarne teorije kulture, te modula koji je fokusiran na problematiku srednje Europe, Mediterana i Balkana.
Okvirna polja interesa:
- komparativna povijest kulture sjećanja
- kulture i identiteti srednje Europe, Mediterana i Balkana
- mediji, ideologija, konzumerizam i popularna kultura
- kulturne politike i kulturne industrije, klasni identiteti, menadžment u kulturi
- film i kulturalni studiji, vizualnost i politika slike

Izdvojeni projekti djelatnika Odsjeka:
Planned project: Center for Advanced Research in SE Europe, advisory board member
Current project (in the final phase): Co-leader, Strategies of Symbolic Nation Building in West Balkan States, 2010-2014(658,000.00 Euros, 12 researchers, database of survey results, articles in Slavic Review and Southeastern Europe, forthcoming edited volume)
Current project: Co-researcher and member of management committee, COST Action IS1203 “In Search of Transcultural Memory in Europe,” 2012-2016 (150,000.00 euros per year, 48 researchers, Networking project on cultural memory, member of Work Group on Politics and Memory, member of editorial board)
Leader, Erste Patterns Lectures, 2010-2012 (12,000.00 euros, 3 researchers, student excursion, 6 international guest lectures, student journal publication)
Co-researcher, DAAD “War Veterans and Victims in the 20th Century: A Comparative Perspective,” 2011-2012 (16,000.00 euros, 5 researchers, student excursion, 2 years of German-Croatian exchange, interactive website)
Co-researcher, EUNAMUS Museums of Communism, 2011-2012 (10,000.00 euros, 10 researchers, forthcoming edited volume, forthcoming museum exhibition)
Co-researcher, You Share-Youth Memories of Stalinism, 2009-2011 (53,000.00 euros, 6 researchers, 3 workshops, special edited journal volume, interactive CD-ROM)
Co-researcher, Center for Democracy, History and Reconciliation (CHDR), 2007-present (ongoing series of workshops, meetings, projects, and publications mostly focusing on Serb-Croat relations, promoting regional cooperation between Serbian and Croatian academics)
Member of Statute Working Group, REKOM Initiative, 2010-2012 (Academic consultant for the regional Transitional Justice initiative)
Leader, "Hibridni identiteti i kulture granica", Filozofski fakultet u Rijeci, projekt financira Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta
Organizirane konferencije i radionice
"Deseta godišnjica Odsjeka za kulturalne studije - forthcoming (September 2014), University of Rijeka.
“Riječki palimsesti radionica” – forthcoming (March 2014), University of Rijeka.
Society for Mediterranean Studies lecture series, 3 lectures (including Turkish ambassador) in 2013-14, student excursion to Rijeka mosque.
“Summer School on Transitional Justice and the Politics of Memory,” University of Rijeka/Cres, 24 June – 4 July 2013.
“Symbolic Strategies of Nation Building 2,” University of Rijeka, 14-15 September 2012.
“Crisis of Legitimacy”, University of Rijeka, University of Rijeka, 8 May 2012.
“Presenting the Center for History, Democracy, and Reconciliation,” University of Rijeka, 26 March 2009.

Ostale suradnje:
Center for Advanced Studies - South Eastern Europe
Gluma mediji i kultura - Sveučilište u Rijeci
HRT - Hrvatska radiotelevizija, Treći program Hrvatskog radija, Zagreb
Media Arts and Practices - EU projekt ADRIART (suradnja između sveučilišta u Novoj Gorici, Tehničkog sveučilišta u Grazu, te Sveučilišta u Udinama i Rijeci).

Konzorcijum