Interkulturalni odnosi i učenje

  • Email adresa: chaire.unesco@univ-reunion.fr
  • Telefon: 02-62-93-80-10 (office) 02-62-93-80-16 (fax)
  • Adresa: 15, Avenue René Cassin, Saint Denis, France
Informacije

Osnovana 1999. godine na Univerzitetu La Réunion, (Francuska).

 

Oblasti / Discipline

Interkulturni dijalog.

Ciljevi

  • Da obezbedi nastavu sa multidisciplinarnog stanovišta, kako bi se obučili nastavnici i društveni radnici.
  • Da poveća svest mladih ljudi o praksi interkulturalne obuke kroz proizvodnju učila a u cilju eliminisanja bilo koje vrste netolerancije i rasizma, i da doprinese konsolidaciji demokratije.
  • Analiza konfliktne situacije, da preuzme aktivnu ulogu u kulturi i obrazovanju za mir na međunarodnom nivou, u promociji održivog ljudskog razvoja i u obuci tolerancije.
  • Promocija naučne razmene i saradnje na regionalnom i međunarodnom nivou u cilju stimulisanja istraživanja.


Institucija
Université de la Réunion

UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu
Kultura

Kontakt
Prof. Sudel Fuma, Université de la Réunion

Konzorcijum