Interkulturalne studije

  • Email adresa: francisco.fernandez@upf.edu
  • Telefon: +3493 5421631 (office) +34 -93 5422416 (fax)
  • Adresa: Plaza de la Mercé 10-12, Barcelona, Spain
Informacije

Osnovana 2001. godine, na Univerzitetu Pompeu Fabra u Barseloni, (Španija).

Oblasti / Discipline
Interkulturalne studije

Ciljevi

  • promocija integrisanog sistema istraživanja u oblasti interkulturalnih studija.
  • da se olakša saradnja između međunarodno priznatih istraživača i nastavnog osoblja Univerziteta, kao i drugih institucija u mediteranskim zemljama.
  • da preko svog interdisciplinarnog pristupa posebno naglasi presudnu ulogu obrazovanja u rešavanju sukoba nastalih pri susretanju kultura.

Institucija


UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu
Kultura 

Kontakt
Prof. FranciscoFernández Buey, University Pompeu Fabra, rukovodilac

Konzorcijum