Višejezična, transkulturalna komunikacija u digitalnom dobu

Informacije

Osnovana 2010. godine na Univerzitetu u Beču (Austrija).

 

Oblasti / Discipline
IKT - poboljšana višejezična i transkulturalna komunikacija

Ciljevi:
• jačanje istraživanja u oblasti IKT - poboljšane višejezične i transkulturalne komunikacije, uključujući e-učenje, višejezično upravljanje veb sadržajem i srodne metode, i ,
• promocija razvoja višejezične društvene mreže.

Institucija
Univerzitet u Beču (Austrija)

UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu
Kultura

Kontakt:

Dr.Gerhard Budin, rukovodilac

Konzorcijum