Muzeologija i svetska baština

Informacije

Osnovana 1994. godine na Masarik univerzitetu (Češka).

 

Oblasti / Discipline

Muzeologija, kulturno i prirodno nasleđe.

Ciljevi

Da promoviše integrisani sistem istraživanja i obuke u oblasti muzeologije i kulturne i prirodne baštine.

Institucija 
Masarik univerzitet

Partneri
Universidade do Rio de Žaneiro (Brazil)
ICOM


UNESKO Sektor / Kancelarija nadležna za Katedru / Mrežu
Kultura


Kontakt
Prof jan Dolak, Masarik Univerzitet

Konzorcijum