Centar za nove medije_kuda.org

Informacije

Centar za nove medije_kuda.org je kulturna organizacija iz Novog Sada, osnovana 2001. godine. Od osnivanja okuplja umetnike, teoretičare, medijske aktiviste, istraživače na širokom polju: od istraživanja proizvodnih odnosa u kulturi, savremene umetničke prakse i teorije, urbanizma, do kritike novih tehnologija i do društveno-političkih tema. Pored organizovanja predavanja, konferencija i izložbi, kuda.org koncipira i uređuje izdavački projekat kuda.read.

Konzorcijum