Daniela Urem

Biografija

Daniela Urem je diplomirala iz psihologije na Pace University v New Yorku. Voditeljica je Urada za kulturo Univerze na Reki, katerega je tudi ustanoviteljica leta 2012.

Od leta 2004 je ustanoviteljica in umetniška direktorica Doors Art Fundacije, potem ko je tri leta delala v muzeju na programu državne fundacije za umetnost.

Daniela Urem trenutno dela na več platformah istočasno, na univerzitetnih projektih, ki se nanašajo na kulturni razvoj in kulturno politiko na Univerzi na Reki in je tudi aktivno vključena v razne oblike mednarodnega kulturnega sodelovanja.

Pri svojem delu promovira medkulturni dialog in izmenjavo izkušenj, in s tem aktivno gradi kulturno mrežo. Začela je prvi Life-Long Learning Program na področju kulture na Univerzi na Reki in iniciativo Kvadart, s posebnim poudarkom na mednarodnih programih, razvoju kariere in razvoju občinstva.
Redno predava na področju managementa v kulturi s posebnim poudarkom na razvoju občinstva.

Inicirala je ustanavljanje Urada za kulturo Univerze na Reki, Pixel Film, TV and New Media LLP in The International Dino Ciani Piano Masterclasses

Avtorica je dela Strategije za kulturo Univerze na Reki ter elaborata za ustanovitev Študentskega kulturnega centra Univerze na Reki. 

Na Univerzi na Reki je programska direktorica unicult2020, LLP iz kulturnega managementa in kulturnih politik.

 


  • Pisarna: Rijeka, Croatia
Konzorcij