Daniela Urem

Biografija

Daniela Urem je diplomirala psihologiju na Pace University u New Yorku. Voditeljica je Ureda za kulturu Sveučilišta u Rijeci, kojeg je i osnovala 2012. godine.

Osnivačica je i umjetnički direktor Doors Art Fondacije (od 2004.) nakon rada u muzeju na programu državne zaklade za umjetnost.

Daniela Urem trenutno radi na nekoliko platformi istovremeno, na sveučilišnim projektima vezanim za kulturni razvoj i kulturnu politiku na Sveučilištu u Rijeci i aktivno je uključena u razne oblike međunarodne kulturne suradnje.

U svom radu promovira interkulturni dijalog i razmjenu iskustava, aktivno izgrađujući kulturnu mrežu. Pokrenula je prvi Life-Long Learning Program u području kulture na Sveučilištu u Rijeci i inicijativu Kvadart sa fokusom na međunarodnim programima, razvoju karijere i razvoju publike.
Redovito održava predavanja u području menadžmenta u kulturi s fokusom na razvoj publike.

Inicirala je Ured za kulturu Sveučilišta u Rijeci, Pixel Film, TV and New Media LLP i The International Dino Ciani Piano Masterclasses. 

Izdradila je dio Strategije za kulturu Sveučilišta u Rijeci i elaborata osnivanja Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci. 

Programski je direktor unicult2020, LLP iz kulturnog menadžmenta i kulturnih politika pri Sveučilištu u Rijeci.

 


  • Kancelarija: Rijeka, Croatia
Konzorcijum