Даниела Урем

Биография

Даниела Урем е дипломирала психология  в Pace University u New Yorku.

Ръководителка е на канцеларията за култура към  Университета в Риека, която е основала през 2012 година.

Основателка  и художествен директор  на Doors Art Фондация (от 2004 год.), след  като работи  в музея по програмата за държавната фондация за изкуство.

Даниела Урем в момента работи същевременно върху няколко платформи в университетските проекти свързани с културното развитие и културната политика на Университета в Риека и активно е включена в различните форми на международно културно сътрудничество.

В своята дейност промовира интеркултурния диалог и обмяната на опит, активно работи върху изграждането на културна мрежа. Първа е  започнала с Life-Long Learning Програма в областта на културата в Университета в Риека и инициативата  „Квадарт“ с фокус на международните програми, развитието на кариерата и развитието на публиката.

Редовно  държи лекции из областта на мениджмънта в културата с фокусиране на развитието на публиката.

Основала е Канцелария за култура при Университета в Риека, Pixel Film, TV and New Media LLP  и  The International Dino Ciani Piano Masterclasses. 

Изработила е част от  Стратегията за култура в Университета в Риека  и елаборат за основаване на студентски културен център към Университета в Риека.

Програмен директор е на Unicult2020, LLP  за културен мениджмънт и културни политики към Университета в Риека.


  • Офис: Rijeka, Croatia
Консорциум