Inga Tomić-Koludrović

redna profesorica

Univerza v Zadru
Biografija

Dr. Inga Tomić-Koludrović je vodja Katedre za sociologijo Univerze v Zadru in predsednica Hrvaškega sociološkega združenja. Njen raziskovalni fokus je večinoma usmerjen na sodobne sociološke teorije, globalizacijo, kulturo in identiteto, kreativno ekonomijo, kulturno politiko, urbane študije, nove medije in tehnologije, modernizacijske procese v državah v tranziciji. Njena empirična raziskovanja so usmerjena večinoma na ženske in mlade v hrvaški družbi. Kot Fulbrightova štipendistka je bila na Tehnološkem inštitutu Massachusettsa (Massachusetts Institute of Technology) in Boston College (Oddelek za sociologijo).


  • Email naslov: itomic@unizd.hr
  • Pisarna: Zadar, Croatia
  • Raziskovalni interesi:
    sodobna sociološka teorija, globalizacija, kultura in identiteta, kreativna ekonomija, kulturna politika in urbane študije, novi mediji in tehnologije
Konzorcij