Инга Томич-Колудрович

редовен професор

Университетът в Задър
Биография

Д-р Инга Томич-Колудрович е шеф на Катедрата за социология към Университета в Задър и председателка на Хърватското дружество на социолозите.  Нейният изследователски фокус е насочен предимно към съвременни социологически теории, глобализация, култура и идентитет,  творческа икономика, културна политика,  градски изследвания,  нови медии и технологии, модернизирани процеси в държавите в преход. Нейните емпирични изследвания  са насочени предимно към жените и младите в хърватското общество. Като Фулбрайтов стипендиант е била в Института за технология в Масачузет  (Massachusetts Institute of Technology) и  Колежа в Бостън (Отделът за социология).


  • Имейл адрес: itomic@unizd.hr
  • Офис: Zadar, Croatia
  • Търсене по интереси:
    съвременна социологическа теория, глобализация, култура и идентитет, творческа икономика, културна политика, градски изследвания, нови медии и технологии.
Консорциум