Инга Томиќ-Колудровиќ

редовен професор

Универзитет во Задар
Биографија

Др Инга Томиќ-Колудровиcќ е шеф на Катедрата за социологија на Универзитетот во Задар и претседател на Хрватското здружение на социолози. Нејзиниот истражувачки фокус воглавно е насочен кон современите социолошки теории, глобализацијата, културата и идентитетот, креативната економија, културната политика, урбаните студии, новите медиуми и технологии, модернизациските процеси во земјите во транзиција. Нејзините емпириски истражувања воглавно се насочени кон жените и младите во хрватското општество. Како Фулбрајтов стипендист била на Масачусетскиот институту за технологија (Massachusetts Institute of Technology) и Бостон колеџот (Одделение за социологија).


  • Емаил адреса: itomic@unizd.hr
  • Канцеларија: Zadar, Croatia
  • Истражувачки интереси:
    современа социолошка теорија, глобализација, култура и идентитет, креативна економија, културна политика и урбани студии, нови медиуми и технологии
Конзорциум