Inga Tomić-Koludrović

redovni profesor

Univerzitet u Zadru
Biografija

Dr Inga Tomić-Koludrović je šef Katedre za sociologiju Univerziteta u Zadru i predsednik Hrvatskog udruženja sociologa. Njen istraživački fokus je uglavnom na savremenim sociološkim teorijama, globalizaciji, kulturi i identitetu, kreativnoj ekonomiji, kulturnoj politici, urbanim studijama, novim medijima i tehnologijama, modernizacijskim procesima u zemljama u tranziciji. Njena empirijska istraživanja su usmerena uglavnom na žene i mlade u hrvatskom društvu. Kao Fulbrajtov stipendista bila je na Masačusetskom institutu za tehnologiju (Massachusetts Institute of Technology) i Boston koledžu (Odeljenje za sociologiju).

Neki od njenih prethodnih istraživačkih projekata uključuju : " Hrvatsko društvo : Identit, mobilnost i nove tehnologije" (glavni istraživač; finansiran od strane hrvatskog Ministarstva nauke, obrazovanja i sporta, 2007-2012); "Vrednosti za kreativne ekonomije: Uloga Obrazovanja"  istraživač; finansiran od strane Austrian Science and Research Liaison Office - ASO 2006-2007); "Novi mediji: sociološki, estetski i tehnološki aspekti" (glavni istraživač; finansiran od strane hrvatskog Ministarstva nauke, obrazovanja i sporta, 2001-2006); "Creative Cities" (istraživač ; finansiran od strane Britanskog saveta, UKSEE Forum, 2004-2006), "Novi mediji i novi politički prostor u zemljama u tranziciji" (finansiran od strane Britanskog saveta i hrvatskog Ministarstvu nauke i tehnologije, 2001-2003).

Publikacije & reference

Važnije skorije publikacije:

 1. Tomić-Koludrović, I./Petrić, M. (2007) "From Transitional to Mixed Society: Croatia between Two Modernizations", u La questione adriatica e l'allargamento dell'Unione europea, Milano: Franco Angeli, str. 127-161.  PDF
 2. Tomić-Koludrović, I./Petrić, M. (2007) "New Cultural Tourists in a Southeastern European City: The Case of Split", u The Creative City: Crossing Visions and New Realities in the Region, Zagreb: Institute for International Relations, str. 125-150.  PDF
 3. Tomić-Koludrović, I./Petrić, M. (2005) "Creative Industries in Transition: Towards a Creative Economy", u The Emerging Creative Industries in Southeastern Europe, Zagreb: Institut za međunarodne odnose, str. 7-23.
 4. Petrić, M./Tomić-Koludrović, I. (2005) "Creative City vs. Kulturstadt: Implications of Competing Policy Formulations", u The Emerging Creative Industries in Southeastern Europe , Zagreb: Institut za međunarodne odnose. str. 127-156.   
 5. Petric, M./ Tomic -Koludrovic, I./Mitrovic, I. (2004), "Metanarratives and Believable Behavior of Autonomous Agents", u Regulated Agent-Based Social Systems, Berlin, Heidelberg, New York : Springer-Verlag, str. 145-155. 
 6. Tomić-Koludrović, I./Petrić, M. (2004): "Identities on the Net: Gender and National Stereotypes on Croatian Broad-Reach Portals", Društvena istraživanja 13 (4-5): 803-823. http://hrcak.srce.hr/file/24576
 7. Tomić-Koludrović I./Petrić, M./Mitrović, I. (2002) "Mixed Reality or One Reality: A Socio-Semiotic Approach to Hybrid Multiagent Environments", JASSS The Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 5, 1; (40-55). http://jasss.soc.surrey.ac.uk/5/1/6.html
 8. Leburić, A./Tomić-Koludrović, I. (2002) "Croatian youth at the beginning of 2000: signs of new politicisation", u Flying over or falling through the craks? Young people in the risk society, Ljubljana: Office for the Youth of the Republic of Slovenia, str. 59-66.  PDF
 9. Tomić-Koludrović, I./Leburić, A. (2002) "Lifestyle or survival strategy: Croatian youth in the late 1990s", u Flying over or falling through the cracks? young people in the risk society, Ljubljana: Office for Youth of the Republic of Slovenia, str. 113-119.  PDF

 • Email adresa: itomic@unizd.hr
 • Kancelarija: Zadar, Croatia
 • Interesovanja:
  savremena sociološka teorija, globalizacija, kultura i identitet, kreativna ekonomija, kulturna politika i urbane studije, novi mediji i tehnologije
Konzorcijum