Nikola Maričić

redni profesor

Fakulteta za dramske umetnosti, Univerza za umetnost v Beogradu
Biografija

Dr. Nikola Maričić dela na Fakulteti za dramske umetnosti od leta 1988. Leta 2005 je bil izbran za rednega profesorja na Katedri za management in gledališko, radijsko in kulturno produkcijo.

Predsednik je Sveta FDU in član Senata Univerze za umetnost v Beogradu.

 

Izobrazba

Diplomiral je na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu leta 1986. Leta 1992 je magistriral na temo Organizacijski aspekti radia v Srbiji, obdobje 1945 – 1990 (institucionalni modeli), doktorsko disertacijo z naslovom Delovanje trga z uporabo sodobnega managementa radia pa je zagovarjal julija leta 2001, prav tako na Fakulteti za dramske umetnosti. To je bil prvi doktorat na področju radijske produkcije v naši državi.

Poleg stalnega sodelovanja pri pouku na FDU in lastnega izpopolnjevanja, se je sočasno ukvarjal s produkcijo in organizacijo na vseh področjih domačih množičnih medijev. Svojo osnovno usmeritev (radijska produkcija) je izkazal z angažmaji na več beograjskih radijskih postajah (Studio B, Program 202, Dramski program, Eko program ter 1. program Radio Beograda), preizkušal se je pa tudi v več komercialnih gledaliških predstavah (Šovinistična farsa, Sestanek na vrhu, Nikola Tesla - Apoteoza in dr.).
 


  • Pisarna: Belgrade, Serbia
  • Raziskovalni interesi:
    management radija, radijska produkcija
Konzorcij