Nikola Maričić

redovni profesor

Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Biografija

Dr Nikola Maričić radi na Fakultetu dramskih umetnosti od 1988. godine. Izabran je u zvanje redovnog profesora 2005. godine, na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture.

Predsednik je Saveta FDU i član Senata Univerziteta umetnosti u Beogradu.

 

Obrazovanje

Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1986. godine. Magistrirao je 1992. godine na temu Organizacioni aspekti radija u Srbiji, period 1945. - 1990. godine (Institucionalni modeli), a doktorsku disertaciju pod naslovom Funkcionisanje tržišnog radija uz primenu savremenog menadžmenta odbranio je u julu 2001. godine, takođe na Fakultetu dramskih umetnosti. To je bio prvi doktorat u oblasti radio produkcije u našoj zemlji.

Pored stalnog angažmana u nastavi FDU i sopstvenog usavršavanja, uporedo se bavio produkcijom i organizacijom u svim oblicima domaćih masovnih medija. Svoje bazično opredeljenje (radio produkcija) iskazao je angažovanjem na više beogradskih radio stanica (Studio B, kao i Program 202, Dramski program, Eko program i 1. Program Radio Beograda), a oprobao se i u više komercijalnih pozorišnih predstava (Šovinistička farsa, Sastanak na vrhu, Nikola Tesla - Apoteoza i dr.).
Između 1985. i 1991. godine bio je glavni organizator većeg broja igrano-dokumentarnih i dva igrana filma. Na TV je kao producent i saradnik prošao put od informativnog do obrazovnog programa, a sa pozicije direktora marketinga učestvovao je u osnivanju ART TV.

Nakon studioznog preispitivanja perioda institucionalizovanog radija u Srbiji dr Maričić se, u uslovima tekućih promena i u nastavnim programima na svojoj Katedri na FDU, posvetio viziji rekonstrukcije tržišnog radija koji je nastupao kao posledica tranzicije u zemlji. Usledio je niz teorijskih i polemičkih radova o specifičnostima menadžmenta elektronskih medija sa težištem na teoriji i praksi američkih medija kod kojih nije bilo nacionalnog, pravnog i jezičkog diverziteta koji opterećuju evropsku praksu. Njegov doprinos je sadržan u preko dvadeset tekstova objavljenih i saopštenih u zemlji i inostranstvu. Osnovni radovi se nalaze u periodici FDU Zbornik radova FDU. Objavio je knjige Profili radija, 1994. godine i Anatomija radija, 2007.

 

Publikacije & reference

1. Anatomija radija, Zbornik, priredio dr Nikola Maričić, RDU RTS – Radio Beograd i Institut za pozorište, film, radio i TV FDU, Beograd, 2007.

2. dr Nikola Maričić, Menadžment radija, RDU RTS - Radio Beograd i Institut za pozorište, film, radio i TV, FDU, Beograd, 2007.
3. Kreativno i pragmatično u formatiranju radija, Zbornik radova FDU, br. 6/7, Beograd, 2004.
4. Parametri rejtinga, LINK, br.17 I 18, Časopis za unapređenje elektronskih medija, Novi Sad, mart, 2004
5. Radio produkcija kao segment školovanja na FDU, Međunarodna konferencija „Mediji i obrazovanje“, Univerzitet umetnosti, Beograd, oktobar 2003.
6. Između dva zakona o radiodifuziji (prilog naučnom projektu), projekt Medijska reprezentacija srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta Institut za pozorište, film, radio i TV FDU, 2003.
7. Mediji i obrazovanje (prilog naučnom projektu), projekt Mediji i Obrazovanje, Inst. za pozorište, film, radio i TV, 2003


 • Kancelarija: Belgrade, Serbia
 • Interesovanja:
  menadžment radija, radio produkcija
 • Kursevi:
  Medijsko-komunikološke karakteristike elektronskih medija
  Osnovi radio produkcije i programiranja
  Istorija radio produkcije
  Kreativna radio produkcija
  Elektronski mediji i javnost
  Menadžment elektronskih medija - radio stanice
  Marketing elektronskih medija
  Menadžment ljudskih resursa u kulturi i medijima
  Menadžment elektronskih medija
  Novi mediji – produkcija sadržaka 
  Osnovi radio produkcije 
  Teorija komunikacija a, b
  Savremena radio produkcija 
   
Konzorcijum