Svetlana Jovičić

asistentka

Fakulteta za dramske umetnosti, Univerza za umetnost v Beogradu
Biografija

Mag. Svetlana Jovičić je diplomirala na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu leta 2001. Od takrat na isti fakulteti dela kot asistentka pri predmetih Management v kulturi in Mediji množičnih komunikacij.

Svojo magistrsko tezo je uspešno zagovarjala prav tako na Fakulteti za dramske umetnosti, je pa tudi študentka podiplomskega študija iz Komunikacij in razvoja (postkolonijalizem, mediji in kultura) na Univerzi v Malmöu.

Trenutno piše doktorsko disertacijo o kulturni politiki s fokusom na otrocih.

Kot urednica in predavateljica je sodelovala pri realizaciji številnih lokalnih, regionalnih in mednarodnih seminarjev in strokovnih in znanstvenih konferenc na področju kulturne in izobraževalne politike. V imenu Evropske kulturne fundacije je upravljala s projektom Cultural Policy Research Award (2004 – 2007), v okvirju katerega je nastal tudi evropski Forum mladih raziskovalcev kulturne politike (sedaj pod okriljem ENCATC).

Svetlana Jovičić je producentka dokumentarnih filmov in managerka raznovrstnih projektov na področju kulture in medijev.


  • Pisarna: Belgrade, Serbia
Konzorcij