Светлана Йовичич

асистент

Факултета за театрално и филмово изкуство, Университета по изкуствата в Белград
Биография

М-р Светлана Йовичич  е дипломирала във Факултета за театрално и филмово изкуство в Белград 2001 година. Оттогава работи като асистент в същия факултет по предметите  “Мениджмънт в културата и Медиите за масова комуникация”.

Своята магистърска теза защитава съшо така във Факултета за театрално и филмово изкуство, а следдипломното и следване е  в областта на “Комуникация и развитие” (постколониализъм, медии и култура) в Университета в Малмьо.

В момента готви докторска дисертация в областта на културната политика с фокусиране на децата.

Като редактор и преподавател е участвувала в реализирането на многобройни местни, регионални и международни семинари, както ѝ специализирани и научни конференции от областта на културните и образователни политики. От името на Европейската културна фондация ръководила е проекта Cultural Policy Research Award (2004-2007) в рамката, коята е възникнал в европейския  Форум на младите изследователи на културните политики (сега под закрилата на ENCATC).

Светлана Йовичич е продуцент на документални фирми и мениджър на разнообразни проекти в областта на културата и медиите


  • Офис: Belgrade, Serbia
Консорциум