Добре дошли    

Регионалният проект The Cultural Policy and Management Platform е започнат  от страна на UNESCO катедрата за културна политика и мениджмънт при Университета за изкуствата в Белград, в сътрудничество с повече от трийсет института, университети за висше образование  и различни граждански  организации  от Югоизточна Европа с цел да се промовират положителните промени в глобалната реторика  за културата и образованието в областта на културната политика и мениджмънта,  в съгласие със специфичните нужди за развитие на региона от  Югоизточна Европа. 

The Cultural Policy and Management Platform  представлява единствена многоезикова база данни на университетите за висше образование, институтите, но и съществените организации на гражданското общество и мрежите, които се занимават с проучвания, бразование и обучение в областта на културната политика и маниджмънта в Региона.

Консорциум