Dobrodošli

Regionalni projekat The Cultural Policy and Management Platform pokrenut je od strane UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, u saradnji sa preko trideset instituta, visokoškolskih ustanova i organizacija civilnog društva iz jugoistočne Evrope, sa ciljem da promoviše pozitivne promene u globalnoj retorici o kulturi i obrazovanju u oblasti kulturne politike i menadžmenta, a u skladu sa specifičnim razvojnim potrebama regiona jugoistočne Evrope.

The Cultural Policy and Management Platform predstavlja jedinstvenu višejezičnu bazu podataka visokoškolskih ustanova, instituta ali i relevantnih organizacija civilnog društva i mreža, koje se bave istraživanjem, obrazovanjem i obukom u oblasti kulturne politike i menadžmenta u Regionu.

Poslednji videi

Prikaži više vedea
Konzorcijum