Борис Ружиќ, мр

асистент

Катедра за културолошки студии, Филозофски факултет во Риека
Биографија

 

Борис Ружиќ (1985) дипломирал на Катедрата за културолошки студии при Филозофскиот факултет во Риека. Oд 2010. запишан е на постдипломски студии „Општествени науки“ (Интердисциплинарни науки) при Универзитетот во Задар. Од октомври 2008. дo денес работи на Третата програма на Хрватското радио, на културно- научната програма, уредува и објавува текстови во многу емисии со културно-медиумска и филмаска ориентација. Од март 2010 до јуни 2012. е надворешен соработник на Катедрата за културолошки студии (Универзитетот во Риека), a oд октомври 2012. и постојано вработен како асистент на филмолошки и медиолошки колегиуми. Oд октомври 2011. вработен е како автор/колумнист на интернет порталот „Tportal“. Снимал, монтирал, режирал и глумел во неколку аматерски (наградувани) филмови. Учествува на меѓународни и домашни конференции, објавува научни и стручни трудови на хрватски и англиски јазик.


Конзорциум