Јулија Матејиќ, МА

координатор на UNESCO катедрата

Универзитет на уметности во Белград
Биографија

Јулија Матејиќ е координатор на UNESCO катедрата за културна политика и менаџмент, на интердисциплинарната мастер студиска програма на Универзитетот на уметности во Белград, организиран во соработка со Универзитетот Лион 2 (Université Lumière Lyon 2).

Дипломирала пијано на Факултетот за музичка уметност (2007) и потоа завршила мастер студии на UNESCO катедрата за културна политика и менаџмент (2009). Во моментов е студент на интердисциплинарната докторска студиска програма Теорија на уметноста и медиумите, исто така при Универзитетот на уметности во Белград.

По завршувањето на студиите по пијано, се занимавала со менаџмент во културата и од тогаш учествувала во планирање, организација и промоција на повеќе од 150 концерти со уметничка музика во Србија, како и на бројни семинари и конференции.                                               

Член е на истражувачкиот тим при Универзитетот на уметности во рамките на меѓународниот истражувачки проект COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) Action IS1007: Investigating Cultural Sustainability.

Oд oктомври 2013. година, Јулија Матејиќ е демонстратор во наставата на UNESCO катедрата за културна политика и менаџмент, во рамките на предметот Стратешки менаџмент во културата.

Публикации и референци

Публикации & референци, Научно истражувачки трудови и проекти, Проекти во кои учествувала, Моментални проекти, Деталната библиографија можете да ја најдете тука.


  • Емаил адреса: julija.matejic@arts.bg.ac.rs
  • Телефон: +381 11 26 24 275 (office)
  • Веб-страница: http://www.arts.bg.ac.rs
  • Канцеларија: Kosančićev venac 29, Belgrade, Serbia
  • Истражувачки интереси:
    теорија на изведувачки уметности, уметност во јавниот простор, политика на сеќавања, културна одржливост
Конзорциум