Лахезар Бојидаров Антонов

доцент

Southwest University, Благоевград
Биографија

Др Лахезар Бојидаров Антонов e доцент на Southwest Универзитетот во Благоевград (Бугарија).

Дипломирал Културални студии (специјализација: Теорија на културата) 2000. година, a магистрирал филозофија (специјализација: Виртуелна култура) 2001. година, на Универзитетот во Софија. Докторската дисертација ја одбранил на Southwest Универзитетот во Благоевград 2006. година.

Лахезар Бојидаров Антонов има големо искуство во организација на настани (академски семинари, конференции, работилници итн.), а учествувал и во седум истражувачки проекти (домашни и меѓународни).

Член е на Сојузот на научници на Бугарија и координатор е на Центарот за нови медиуми и дигитална култура на Southwest Универзитетот.


  • Емаил адреса: lucho1111@yahoo.com
  • Канцеларија: Blagoevgrad, Bulgaria
  • Истражувачки интереси:
    теорија на културата, виртуелна култура
Конзорциум