Centar za izvođačke umetnosti Multimedia (Performing Arts Centre Multimedia)

Informacije

Centar za izvođačke umetnosti Multimedia (Performing Arts Centre Multimedia) pokrenut je 1998. godine, a formalno je osnovan 2000, kao nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija u oblasti kulture, obrazovanja i socijalnih pitanja u Republici Makedoniji. PAC Multimedia deluje na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Osnovna uloga PAC Multimedia je da informiše, ali i promoviše nove ideje i saradnju u regionu i šire, alii da podstiče dijalog u celom regionu.

Strateška politika PAC Multimedia je da bude kreativna baza u kojoj je fokus kulturnog sektora na pokretačkoj snazi, kako bi se stvorili novi standardi u kulturnom životu, ali i podigao nivo svesti kroz obrazovanje, informisanje, promociju i proizvodnju.

Vizija:
Vizija PAC Multimedija je da postane centar izvrsnosti, dobro integrisan u zajednici ali i međunarodno priznat; pokretačka sila u kreiranju i razvoju novih standarda življenja u širem kulturnom i društvenom kontekstu u Makedoniji i regionu (Balkana).

Misija:
Naš fokus je na vrednostima koje demokratsko društvo stiče kroz umetnost i kulturu. PAC Multimedia se bavi kreiranjem viših profesionalnih standarda u prenosu znanja i iskustva, spajajući inovativne umetnosti, javne rasprave, istraživanja, obrazovanje, doživotno učenje i društveno angažovan rad.
 
Ciljne grupe:
- Kulturni radnici i kreatori politike;
- Opštine i javne ustanova;
- Intelektualci, akademska zajednica i istraživači;
- Profesionalni umetnici i umetničke organizacije;
- Potkulturne grupe;
- Društveno marginalizovane grupe.
 
Programi:
- KULTURNA POLITIKA I ISTRAŽIVANJE
- UMETNOST I ZAJEDNICA
- UMETNOST I RAVNOPRAVNOST
 
Dugoročni i kratkoročni ciljevi:
- Da utiče na širi kulturni i društveni kontekst na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou;
- Da stvori uslova za generisanje visokih umetničkih kriterijuma i standarda i podrška kulturnoj produkciji;
- Da postane centar izvrsnosti za prenošenje znanja;
- Da pomogne i služi potrebama umetnika, operatera i institucija stvaranjem novih i edukativnih programa zasnovanih na unapređenju znanja;
- Da sprovede istraživanja u oblasti kulture u Makedoniji;
- Da stvori nove programe najviših profesionalnih standarda u oblasti kulturne politike .
 
Strategije :
Na osnovu analize i dostupnih metodologija, odabrali smo naše razvojne sveobuhvatne strategije:
- Strategije postizanja kvaliteta: postizanje izvrsnosti u oblasti obrazovanja i prenošenja znanja;
- Programske i organizacione strategije: diversifikacija programa; diversifikacija resursa; komercijalizacije programa i širenje usluga;
- Strategije povezivanja: decentralizacija delovanja;
- Strategije javnog delovanja: strategija lobiranja i dobijanja podrške; strategija javnog angažmana i promene javnog prostora.

Konzorcijum