Ana Martinoli

docent

Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Biografija

Dr Ana Martinoli radi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu od 2003. godine.
U zvanje docenta izabrana je 2010. godine na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture.

Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2002. godine, a magistrirala 2007. godine sa temom Strategije programiranja komercijalnog radija. Doktorsku disertaciju pod naslovom Transformacija radija kao medija i radijskog auditorijuma pod uticajem novih tehnologija odbranila je u junu 2010. godine, takođe na Fakultetu dramskih umetnosti.

Oktobra 2004. godine pohađala je distance - learning MA kurs - Communication for Development Univerziteta u Malmeu (Švedska), a od oktobra 1999. do maja 2000. godine alumni Otvorenog programa Beogradske otvorene škole, program Evropska Unija i Balkan.


Stručna usavršavanja:
Januar 2010. - Radio Day, Beograd (IREX, BBC World Service)
Juli 2005. - Radio music programming, Chris Price (BBC Radio 1)
Jul - Avgust 2004. - Radio Summer University, Siena, (Universita degli Studi, IREN)
Jul 2004. - Media management, (Graeme Morland, IREX)
April - Juli 2004. - London School of Public Relations (LSPR and McCann-Ericksson), Beograd
 

Objavila je više naučnih i stručnih tekstova za Zbornik FDU, ANEM, magazin Link, a neki od tekstova preuzeti sui  za sajtove beogradskog i sarajevskog Medija centra.

Publikacije & reference
 1. Doktorska disertacija: Transformacija radijskog auditorijuma i radija kao medija pod uticajem novih tehnologija, 2010.
 2. Magistarska teza: Strategije programiranja komercijalnog radija, FDU, april 2007

 

Objavljeni tekstovi:

1. ''Crowdfunding kao strategija opstanka  i razvoja nezavisnih medija - studija slučaja IndieVoices'', Zbornik Fakulteta dramskih umetnosti, 2014. 

2. ''Interaktivnost i multimedijalnost kao okvir za razvoj savremene radio drame / nove uloge publike i radio producenta'', postkonferencijski zbornik Menadžment dramskih umetnosti i medija - izazovi 21. veka, FDU, 2014.

3. ''Publika i medijski multitasking – podeljena pažnja u eri multiplatformnosti''. CM - Časopis za upravljenje komunciranjem, 28, 2013,  ISSN 1452-7405

4. ''Čekajuci radio u Srbiji u 2014... '', Medijski dijalozi, Broj 17, godina VI (novembar 2013), 155 - 189, ISSN 1800 - 7074.

5. ”Taktički mediji u funkciji prikupljanja ličnih sećanja i njihova funkcija u kreiranju kolektivnog sećanja – studija slučaja ''9-11 and After - Virtual Case Book'’, http://www.fdu.edu.rs/uploads/uploaded_files/_content_strane/2013_ana_martinoli.pdf

6. "Uticaj aktivne publike na budućnost news sadržaja u digitalnom  medijskom okruženju", Medijski dijalozi, broj 16, 2013, ISSN 1800‐7074, (str. 281-297)

7. „Producent programa radija - od organizatora do menadžera radija”, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 19, Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju  FDU, 2011, str. 257-267, ISSN 1450-5681

8. ”Izazovi novih tehnologija i budućnost radija”, Monitorng medijske scene u Srbiji broj 3, Beograd: ANEM asocijacija nezavisnih elektronskih medija, 2010.

9.  “Novi mediji i kreativne industrije - nove mogucnosti za publiku”,. Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku 128, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, 2010, str. 161-186, ISSN 0023-5164 

10. “Radio revolucija – radio za 21. vek“, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 10, str. 123-141, 2006

11. “Faktori programiranja komercijalnog radija“, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 11-12, str. 223-234, 2007

12. ‘’Komercijalna produkcija na radiju – teorijska i praktična iskustva’’, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 6-7, str. 177-192, 2003.


 

* Production of promo campaign LIVE EARTH, production and live broadcasting, coproduction with MTV, April-June 2007.
* Creative production of promo campaign SIGURNA KUĆA (SAFE HOME), 2006.
* Participated in research Lokalni radio u Srbiji organized by IREX (www.irex.org), FDU i Faculty of Political Sciences, Belgrade,  May-June 2004


 • Email adresa: ana.martinoli@fdu.bg.ac.rs
 • Kancelarija: Belgrade, Serbia
 • Kursevi:
  Medijsko-komunikološke karakteristike elektronskih medija
  Osnovi radio produkcije i programiranja
  Menadžment njudskih resursa u kulturi i medijima
  Strategijski menadžment i marketing
  Menadžment elektronskih medija 
  Marketing u kulturi
  Teorija novih medija
   
Konzorcijum