Ана Мартиноли

доцент

Факултета за театрално и филмово изкуство , Университета в Белград
Биография

Д-р Ана Мартиноли  работи във Факултета за театрално и филмово изкуство в Белград от 2003 год.

За доцент е избрана през 2010 година в Катедрата за мениджмънт и продукция за театър, радио и култура.

Дипломирала е във Факултета за театрално и филмово изкуство в Белград  през 2002 година, а магистрирала през 2007 година на тема “Стратегия за програмиране на търговските радиостанции. Докторската си дисертация със заглавие “Трансформация на радиото като медий и радио аудиторията  под влияние на новите технологии” е защитила през юни на 2010 гдина, също така във Факултета за театрално и филмово изкуство в Белград.

През октомври 2004 година  е посещавала от дистанция  “learning MA”, курсът - Communication for Development  при Университета в Малмьо (Швеция), а от октомври 1999 год. до май 2000 година “Откритата програма на Белградската отворена школа”, програмата “Европейският  съюз и Балканите”


Специализирано усъвършенствуване:

Януари 2010 год. – Радо Дей, Белград (IREX, BBC World Service)

Юли 2005 год. - Radio music programming, Chris Price (BBC Radio 1)
Юли – Август 2004 год. - Radio Summer University, Siena, (Universita degli Studi, IREN)
Юли 2004 год. - Media management, (Graeme Morland, IREX)
Април – Юли 2004 год. - London School of Public Relations (LSPR and McCann-Ericksson), Белград 


Консорциум